• slider img 1
  • slider img 2
  • slider img 1
  • Caption for slide 1 comes here
  • Caption for slide 2 comes here
  • Caption for slide 3 comes here

Narodowe czytanie 2018

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego
07 września 2018 r. na holu górnym naszej szkoły uczniowie (przedstawiciele poszczególnych klas) i nauczyciele czytali fragment "Przedwiośnia" S. Żeromskiego.

3 IX 2018

Rozpoczęcie  roku szkolnego  2018/19.

Rok szkolny  2018/19  w  Szkole Podstawowej  w  Turzy  rozpoczął się Mszą św. w Kościele Parafialnym.

Jaką jesteśmy szkołą

Nasza szkoła uczy obowiązkowości, samodzielnego myślenia, odpowiedzialności.

Szkoła zapewniająca

bezpieczne i przyjazne warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu ucznia
w sferze intelektualnej, społecznej, moralnej, patriotycznej.

Jesteśmy szkołą, która

posiada coraz lepszą bazę.
Tworzy bogatą ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych umożliwiając dobre przygotowanie do dalszego etapu kształcenia

Szkoła, która

kształtuje postawy mocne, zdecydowane, znające swoją wartość, wierzące
w siebie i asertywne.
Uczy szacunku do rodziców, nauczycieli, otaczającego świata, samego siebie.

Joomla Templates by MightyJoomla